Việc Làm Nails Ở Livonia MI

Phone: (313) 522-6112. Area: Livonia, Michigan.
Việc Làm Nails Ở Livonia MI
Tiệm ở Khu Mỹ trắng sang, tip cao. Cần thợ nails, nam nữ biết làm everything. bao lương $1100 / 6 ngay / tuần , chân tay nước $800 / 6 ngay / tuần or ăn chia. Chỗ làm rộng, vui vẻ. Nếu thật lòng xin gọi số phone: (313) 522-6112. Thanks you!

Tin liên quan

Việc Làm Nails Ở Livonia MIViệc Làm Nails Ở Livonia MIViệc Làm Nails Ở Livonia MI Cần thợ nails, nam nữ biết làm everything. bao lương $1100 / 6 ngay / tuần , chân tay nước $800 / 6 ngay / tuần or ăn chia trên Bình chọn