Tiệm nail vùng Davenport Fl cần thợ

Phone: (407) 731-9265. Area: , Florida. Zipcode: 33897
Tiệm In Davenport Florida cần thợ bột 2 màu, Dip P&w. Bao lương 2/ tuần $1800 trên ăn chia bảo đảm lúc nào cũng cao hơn. Tiệm có máy chia turn công bằng ko bị thiệt thòi.
Không khí làm việc vui vẻ, thoải mái. Tiệm sạch sẽ thoáng mát. Khách sang, tip hậu. Mọi chi tiết xin liên lạc 407-731-9265 or 863-547-8414.
Địa chỉ : 42681 Highway 27 north Davenport Florida 33897.

Tin liên quan

Tiệm nail vùng Davenport Fl cần thợTiệm nail vùng Davenport Fl cần thợTiệm In Davenport Florida cần thợ bột 2 màu, Dip P&w. Bao lương 2/ tuần $1800 trên ăn chia bảo đảm lúc nào cũng cao hơn. Tiệm có máy chia turn công bằng ko bị thiệt thòi. trên Bình chọn