Tiệm Nail Ở Decatur TX Cần Bán Gấp

Phone: (817) 688-8683. Area: Decatur, Texas.
Tiệm Nail Ở Decatur TX Cần Bán Gấp
Vì không có người trong coi cần sang tiệm nail ở 1305 FM 51 south, Decatur, TX. Tiệm khu mỹ trắng 100%, Income của tiệm từ 1tr500-1tr800/ year, Hiện tiệm đang có 25 thợ làm full time, trong đó có 4 thợ tay chân nước. Tiền rent rẻ chỉ có $5,500+ triplenet.
Anh chị thật long mua gọi để biết thêm chi tiết  817-688-8683

Tin liên quan

Tiệm Nail Ở Decatur TX Cần Bán GấpTiệm Nail Ở Decatur TX Cần Bán GấpTiệm Nail Ở Decatur TX Cần Bán Gấp Vì không có người trong coi cần sang tiệm nail khu mỹ trắng 100%, Income của tiệm từ 1tr500-1tr800/ year trên Bình chọn