Tiệm Nail Ở Chicago City IL Cần Thợ

Phone: (773) 612-2518. Area: Chicago, Illinois.
Tiệm Nail Ở Chicago City IL Cần Thợ
cần thợ nail nam nữ, khu mỹ trắng, lương cao, tip hậu, in Chicago IL. Cách khu Vietnam 10 phút. Liên lạc 773-612-2518
Chủ rất cần thợ yêu nghề, chăm chỉ và làm việc lâu dài...

Tin liên quan

Tiệm Nail Ở Chicago City IL Cần ThợTiệm Nail Ở Chicago City IL Cần ThợTiệm Nail Ở Chicago City IL Cần Thợ trên Bình chọn