Tiệm nail In Cordele GA cần nhiều thợ

Phone: (470) 433-5110. Area: , . Zipcode: 31015
Cần nhiều thợ nail In Cordele GA. Lương rất cao. Nếu bạn cảm thấy khó chịu về chỗ làm của bạn, khó chịu về cách chia khách hay đồng nghiệp thì đây là nơi lí tưởng nhất. Bạn làm rất thoải mái, vô tư. Free chỗ ở rất sạch sẽ, nhà có wifi.
Tiệm Nail Art at 1413 16th Ave Cordele, Ga 31015. Tiệm mở cửa Mon to Sat: 9:30 am to 7:30 pm, tiệm đóng cửa chủ nhật. Moj chi tiết xin liên lạc: 229-273-5650 (W) 470-433-5110 (C). Thank you for watching!

Tin liên quan

Tiệm nail In Cordele GA cần nhiều thợTiệm nail In Cordele GA cần nhiều thợCần nhiều thợ nail In Cordele GA. Lương rất cao. Nếu bạn cảm thấy khó chịu về chỗ làm của bạn, khó chịu về cách chia khách hay đồng nghiệp thì đây là nơi lí tưởng nhất trên Bình chọn