Tiệm Nail Bán Ở Victoria Texas

Phone: (832) 552-6697. Area: Victoria, Texas. Zipcode: 77901
Tiệm Nail Bán Ở Victoria Texas Tiệm nail nằm ở điạ điểm rất tốt khu đông dân cư, mỹ trắng, khách sang, tip cao, giá nails cao, gần Walmart, phòng tập thể dục, nhà hàng… hiện đang có 8 thợ làm rất good, income cao ổn định, rất phát triển. Anh chị nào muốn mua tiệm vùng Victoria xin liên lạc cell (832) 552-6697. Nếu không trả lời phone xin để lại lời nhắn

Tin liên quan

Tiệm Nail Bán Ở Victoria TexasTiệm Nail Bán Ở Victoria TexasTiệm Nail Bán Ở Victoria Texas Tiệm ở điạ điểm rất tốt khu đông dân cư, mỹ trắng, khách sang, tip cao, giá nails cao, gần Walmart, phòng tập thể dục, nhà hàng, income cao ổn định, rất phát triển trên Bình chọn