Tiệm Nail Bán Ở Stillwater Oklahoma

Phone: (469) 544-8206. Area: Stillwater, Oklahoma. Zipcode: 74074
Tiệm Nail Bán Ở Stillwater Oklahoma
Tiệm Davi Nails ở 4545 W 6th Ave Stillwater Oklahoma. 
  • Good location
  • Đông khách, lượng khách ổn định khách Mỹ trắng 100%, 
  • Khu đông dân nằm trong Walmart thuộc tiểu bang Oklahoma, 
  • Khu trường Đại Học rất lớn. 
  • Tiệm có 12 ghế, 8 bàn
  • Hiện có 7 thợ đang làm 
  • Income $10,000 / tuần , 
  • Rent $5,500 ( include dien Nước everything). 
Giá sang $90,000
Thật lòng mua xin gọi hoặc text : (469) 544-8206 để biết thêm chi tiết

Tin liên quan

Tiệm Nail Bán Ở Stillwater OklahomaTiệm Nail Bán Ở Stillwater OklahomaTiệm Nail Bán Ở Stillwater Oklahoma tiệm good location, khu đông dân cư, khách đông ổn định Income cao, giá nails cao, típ good Khu trường Đại Học rất lớn trên Bình chọn