Cần Thợ Nails Vùng Mckinney TX

Phone: (972) 734-8280. Area: Mckinney, Texas.
Cần Thợ Nails Vùng Mckinney TX
Tiệm chúng tôi đang cần tuyển thợ nails biết làm chân tay nước or thợ biết làm everything càng tốt. Bao lương or ăn chia tùy theo khả năng. Thợ mới ra trường củng nhận, vào làm chủ sẽ training thêm để nâng cao tay nghề. 
Tiệm mở cửa: 
  • Monday - Friday từ 9:30 am - 7:30 pm. 
  • Saturday từ 9:00 am - 7:00 pm. 
  • Sunday 11:00 am - 6:00 pm. 
  • Sẽ có ngày nghỉ cho thợ trong tuần.
Tiệm sang trọng nằm trong Walmart, gần chợ Kroger's , review 5 sao trên google và yelp, khách mỹ trắng, tip cao. Vui lòng gọi hoặc nhắn tin Kyle: 972 734 8280.

Tin liên quan

Cần Thợ Nails Vùng Mckinney TXCần Thợ Nails Vùng Mckinney TXCần Thợ Nails Vùng Mckinney TX Tiệm review 5 sao tren google và yeld, khách mỹ trắng, tip cao, cần tuyển thợ biết đầy đủ và chân tay nước trên Bình chọn