Cần Thợ Nails In Erie PA Bao Lương Quanh Năm $1,600 / Tuần

Phone: (814) 881-6666. Area: Erie, Pennsylvania. Zipcode: 16565
Cần Thợ Nails In Erie PA Bao Lương Quanh Năm $1,600 / Tuần
Tiệm đang cần thợ nails có kinh nghiệm biết làm everything, bao lương quanh năm $1,600 / tuần. tiệm Good location rất đông khách, khách sang, tip cao, đảm bảo income rất cao cho thợ... Chổ làm vui vẻ, Chủ dễ thương, công bằng... Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: (814) 881-6666

Tin liên quan

Cần Thợ Nails In Erie PA Bao Lương Quanh Năm $1,600 / TuầnCần Thợ Nails In Erie PA Bao Lương Quanh Năm $1,600 / TuầnCần Thợ Nails In Erie PA Bao Lương Quanh Năm $1,600 / Tuần thợ có kinh nghiệm biết làm everything, tiệm Good location rất đông khách, khách sang, tip cao, đảm bảo income rất cao cho thợ trên Bình chọn