Cần Thợ Nail Ở Flower Mound Texas

Phone: (972) 691-7573. Area: Flower Mound, Texas.
Cần Thợ Nail Ở Flower Mound Texas
Cần thợ nail biết làm dip, pedicure, manicure, gel. Bao lương tùy theo khả năng. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng.
Tiệm nail at 2809 Flower Mound Rd, Flower Mound, TX 75022. Tiệm sạch sẽ, thoáng mát.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc phone tiệm 972-691-7573.

Tin liên quan

Cần Thợ Nail Ở Flower Mound TexasCần Thợ Nail Ở Flower Mound TexasCần Thợ Nail Ở Flower Mound Texas.. Bao lương tùy theo khả năng. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng. Tiệm nail at 2809 Flower Mound Rd, Flower Mound, TX 75022. trên Bình chọn