Cần Thợ Nail Lương Cao Tip Hậu In Mableton GA

Phone: (404) 409-2378. Area: Mableton, Georgia. Zipcode: 30126
Cần thợ nail biết làm tay chân nước, làm đủ thứ, full time or part time. Nếu cần chủ có thể training thêm. Lương cao, tip hậu.Chia turn công bằng, không giành giật, không trừ tiền supply của thợ. Tiêm mở cửa Mon - Sat: 10 am - 8 pm, Sun 12 pm - 6 pm.  Đang được google đánh giá rất cao.
French Nails & Spa at 5015 Floyd Rd SW Ste 150 Mableton, GA. Trong khu publix rất đông khách walk in, giá nail cao, khách dễ thương. 
 Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc phone tiệm 770-944-0520, cell 404-409-2378. 
 

Tin liên quan

Cần Thợ Nail Lương Cao Tip Hậu In Mableton GACần Thợ Nail Lương Cao Tip Hậu In Mableton GACần thợ nail biết làm tay chân nước, làm đủ thứ, full time or part time. Lương cao, tip hậu. công bằng, không giành giật, không trừ tiền supply của thợ. Good location trên Bình chọn