Cần Thợ Nail In Bethesda City MD

Phone: (301) 500-9906. Area: Bethesda, Maryland.
Cần Thợ Nail In Bethesda City MD
Cần thợ nail nữ biết chân tay nước, bột. Lương tùy theo tay nghề. Giá nail cao, tip cao. Chia turn công bằng, không giành giật, không khí làm việc hòa thuận như gia đình, chủ vui vẻ. Tiệm nail gần downtown, khu mỹ trắng, khách lịch sự dễ thương.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc  301-500-9906 hoặc 301-300-7575.

Tin liên quan

Cần Thợ Nail In Bethesda City MDCần Thợ Nail In Bethesda City MDCần Thợ Nail In Bethesda City MD. Lương tùy theo tay nghề. Chia turn công bằng, không giành giật, không khí làm việc hòa thuận như gia đình. Tiệm nail gần downtown trên Bình chọn