Cần Thợ Nail Gấp Lương Rất Cao In Midland Texas

Phone: (682) 560-0303. Area: Midland, Texas.
Cần thợ nail gấp, thợ bột giỏi, thợ xuyên bang cũng nhận, có chỗ ở cho thợ ở xa. Bao lương $1200 - $1500/ tuần. Không khí làm việc hòa đồng, chủ vui vẻ. Công bằng, không giành giật. Chủ không trừ tiền supply. Tiệm mở cửa Mon - Sat: 9:30 am -7:30 pm, Sun: 11 am - 6 pm. 
Gala Nails at 4416 Briarwood Ave Midland, TX. thợ bột giỏi, thợ xuyên bang cũng nhận, có chỗ ở cho thợ ở xa. Bao lương $1200 - $1500/ tuần.
 Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc phone tiệm 432-689-3546, cell 682-560-0303.

Tin liên quan

Cần Thợ Nail Gấp Lương Rất Cao In Midland TexasCần Thợ Nail Gấp Lương Rất Cao In Midland Texasthợ bột giỏi, thợ xuyên bang cũng nhận, có chỗ ở cho thợ ở xa. Bao lương $1200 - $1500/ tuần. Tiệm thợ bột giỏi, thợ xuyên bang cũng nhận, có chỗ ở cho thợ ở xa. Bao lương $1200 - $1500/ tuần. trên Bình chọn