Cần Thợ Nail Biết Làm Bột Chân Tay Nước In Kyle, TX

Phone: (586) 770-2833. Area: Kyle, Texas. Zipcode: 78640
Cần thợ nail biết làm bột, Chân tay nước, làm full time / part time đều được. Bao lương $900 - $1,200 / tuần, tùy theo tay nghề, hoặc ăn chia tùy ý thợ, có chỗ ở cho thợ ở xa. Tiệm SpaRenity Nails & Herbal ở 5695 Kyle PkwySte 120 Kyle, TX, tiệm đông khách, khách sang dễ chịu, khu Mỹ trắng, tip cao, gần tiệm có nhiều của hàng ăn uống, cửa hàng điện thoại... Mọi chi tiết xin liên lạci: 586-770-2833 ( C) or 512-262-0483 ( W) 
(Không kịp nghe phone vui lòng text message)

Tin liên quan

Cần Thợ Nail Biết Làm Bột Chân Tay Nước In Kyle, TXCần Thợ Nail Biết Làm Bột Chân Tay Nước In Kyle, TXCần thợ nail biết làm bột, Chân tay nước, làm full time / part time đều được. Bao lương $900 - $1,200 / tuần, tùy theo tay nghề, hoặc ăn chia tùy ý thợ, có chỗ ở cho thợ ở xa trên Bình chọn