Cần thợ nail ở Las Vegas NV

Phone: (725) 777-6280. Area: , . Zipcode: 89128
Cần thợ nail gấp.
Tiệm Love diamond nails cần thợ bột có nhiều năm kinh nghiệm, thợ chân tay nước. Làm có trách nhiệm. Lương từ $1300 and up, thợ biết làm đủ thứ cần thiết mình bao lương.
Thật lòng xin liên lạc: 702-888-1162 và 725-777-6280. Thank you!

Tin liên quan

Cần thợ nail ở Las Vegas NVCần thợ nail ở Las Vegas NVTiệm Love diamond nails cần thợ bột có nhiều năm kinh nghiệm, thợ chân tay nước làm có trách nhiệm. Lương từ $1300 and up, thợ bột cần thiết bao lương theo ý thợ. Thật lòng xin liên lạc: 702-888-1162 và 725-777-6280. Thank you! trên Bình chọn