Cần Sang Tiệm Nail Ở Fort Lauderdale FL

Phone: (561) 702-0782. Area: Fort Lauderdale, Florida.
Cần Sang Tiệm Nail Ở Fort Lauderdale FL. Tiệm khu Mỹ trắng income cao, ổn định ( $55,000 -> $70,000) / 1 tháng. Tiệm rộng 1,500sf, rent dưới $3,500 hiện tiệm đang có 11 thợ. Vì 2 vợ chồng muốn dành thời gian cho gia đình nên muốn bán. Quý Vị thật lòng xin liên lạc: (561) 702-0782 để biết thêm chi tiết.

Tin liên quan

Cần Sang Tiệm Nail Ở Fort Lauderdale FLCần Sang Tiệm Nail Ở Fort Lauderdale FLCần Sang Tiệm Nail Ở Fort Lauderdale FL Tiệm good location khu Mỹ trắng rất đông khách, khách sang, income cao, ổn định rent thấp, giá nail cao, tip good trên Bình chọn