Cần gấp thợ nail nam nữ In Dalton GA

Phone: (404) 452-4536. Area: , . Zipcode: 30720
Cần gấp thợ nail nam nữ In Dalton GA. Biết làm everything càng tốt, tay nghề giỏi. Bao lương $6000/ month, muốn bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo tay nghề. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Phù hợp cho cặp vợ chồng.
Tiệm cách chợ Hongkong 1hrs40’ lái xe, về hướng North 75. Khu Mỹ trắng, khách sang, lịch sự, tip hậu. Nơi làm việc hoà đồng, thoải mái, chủ vui vẻ. Thật lòng xin liên lạc: 404-452-4536. 
Thank you for watching!

Tin liên quan

Cần gấp thợ nail nam nữ In Dalton GACần gấp thợ nail nam nữ In Dalton GACần gấp thợ nail nam nữ In Dalton GA. Biết làm everything càng tốt, tay nghề giỏi. Bao lương $6000/ month, muốn bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo tay nghề. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Phù hợp cho cặp vợ chồng. Tiệm cách chợ Hongkong 1hrs40’ lái xe, về hướng Nor trên Bình chọn