Cần Bán Tiệm Nail In New Bern NC

Phone: (336) 899-6380. Area: New Bern, North Carolina.
Cần Bán Tiệm Nail In New Bern NC. Tiệm rộng 2.400sqft, có 9 bàn, 6 ghế, Hiện đang có 5 thợ. Tiệm có lượng khách ổ định, income good. Quý Vị có thành ý mua, Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc: 336-899-6380. không kịp nghe phone vui lòng để lại tin nhắn

Tin liên quan

Cần Bán Tiệm Nail In New Bern NCCần Bán Tiệm Nail In New Bern NCCần Bán Tiệm Nail In New Bern NC, Tiệm rộng 2.400sqft, có 9 bàn, 6 ghế, Hiện đang có 5 thợ. Tiệm có lượng khách ổ định, income good trên Bình chọn