Cần Bán Tiệm Nail Good Income Đã Hoạt Động Hơn 10 Năm In PA

Phone: (610) 791-4111. Area: Allentown, Pennsylvania.
Chúng tôi cần bán tiệm nail Income good đã hoạt động trên 10 năm ở Allentown PA. Tiệm hiện giờ có 7 thợ, mùa hè 10 thợ, làm ăn chia, không bao lương, tiệm có 10 ghế Pedi, 11 bàn, 3 phòng facail và wax, nay chủ muốn retire. Nên bán gấp giá rẻ, nếu ai thật lòng muốn mua thì mới gọi, còn không thì đừng làm phiền. Cảm ơn. 
 
Cần Bán Tiệm Nail Good Income Đã Hoạt Động Hơn 10 Năm In PA
Bán Tiệm Nail Good Income in PA
Cần Bán Tiệm Nail Good Income Đã Hoạt Động Hơn 10 Năm In PA
Bán Tiệm Nail Good Income in PA
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 610-791-4111 Hoặc 610-703-6971.
(nếu không kịp nghe máy vui lòng để lại tin nhắn)

Tin liên quan

Cần Bán Tiệm Nail Good Income Đã Hoạt Động Hơn 10 Năm In PACần Bán Tiệm Nail Good Income Đã Hoạt Động Hơn 10 Năm In PAbán tiệm nail Income good đã hoạt động trên 10 năm ở Allentown PA. Tiệm hiện giờ có 7 thợ, mùa hè 10 thợ, làm ăn chia, không bao lương, tiệm có 10 ghế Pedi, 11 bàn, 3 phòng facail và wax trên Bình chọn