Build Tiệm Nail Nhà Hàng Trên 50 Tiểu Bang

Phone: (904) 982-5898. Area: , .
Build Tiệm Nail Nhà Hàng Trên 50 Tiểu Bang
Chuyên Build Tiệm Nail Nhà Hàng Sang Lease Tiệm Nail. Lee Construction chuyên build tiệm nail, nhà hàng từ A to Z với 20 năm kinh nghiệm trong nghề trên tất cả 50 tiểu bang hoa kỳ. Nhận xây dựng và thiết kế ở nhiều tiểu bang như: Florida, Tennessee, Alabama, Geogria. Xây dựng theo ý khách hàng. Chất lượng cao giá rẻ...
  • Sang Lease vùng South Florida. Địa điểm tốt, khu sang, khách Mỹ trắng. Rent rẻ, shopping mới. Quí vị sẽ thành công rực rỡ...
  • Sang Lease '' publix Center, Town Center" gần Atlanta, GA. Hoặc build thành tiệm.
  • Sang lease South Florida and build thành tiệm.
​Địa điểm tốt Jacksonville, Florida. Khu sang mỹ trắng. Rent rẻ, shopping mới. Quí vị sẽ thành công rực rỡ trên con đường kinh doanh.
Để biết thêm thông tin xin liên lạc Tony: 904-982-5898 ( call/ text). Cảm ơn quí bạn.
  • Cần thợ nail. Bao lương hay ăn chia tùy ý. Có chỗ ở cho thợ ở xa tới. Tiệm đẹp sang, rộng rãi, thoáng mát. Khách dễ chiu, khách sang. Không khí làm việc vui vẻ, thân thiện. Chia turn công bằng.

Tin liên quan

Build Tiệm Nail Nhà Hàng Trên 50 Tiểu BangBuild Tiệm Nail Nhà Hàng Trên 50 Tiểu BangBuild Tiệm Nail Nhà Hàng Trên 50 Tiểu Bang từ A to Z với 20 năm kinh nghiệm trong nghề Nhận xây dựng và thiết kế ở nhiều tiểu bang theo ý khách hàng Chất lượng cao giá rẻ... trên Bình chọn